Tilskud

Der er flere muligheder for tilskud til zoneterapi - dette enten gennem Sygeforsikringen "danmark" eller forskellige Sundhedsforsikringer.

Sygeforsikringen "danmark" (gældende fra 2013).

Der gives tilskud til zoneterapi, hvis behandlingen er udført af en Registreret Alternativ Behandler (RAB) med bestået eksamen som zoneterapeut (dækkes i Danmark).

Der gives kun tilskud til zoneterapi efter en lægelig stillet diagnose. Med lægelig diagnose menes, at en læge eller speciallæge skal have konstateret, at du lider af en sygdom eller legemssvaghed - f.eks. slidgigt, migræne eller astma.

Børn kan være gratis forsikret hos en af sine forældre indtil barnet fylder 16 år.

Læs mere om Børnenes "danmark" her

Læs mere om specifik dækning på Sygeforsikringen "danmark"s hjemmeside her

Sundhedsforsikringer

Mange sundhedsforsikringer giver også tilskud, så tjek altid op, hvordan du er dækket.

Klinik Gadevangs gældende prisliste her